Instrukcja instalacji oprogramowania miniBloq

  1. Należy pobrać instalator znajdujący się pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B9HQgSBD2uGSbFE3SWkxQ0U0TmM/view?usp=sharing
  2. Należy zainstalować program najlepiej w lokalizacji „c:\”
  3. Należy pobrać skrót znajdujący się pod linkiem https://drive.google.com/file/d/0B9HQgSBD2uGSM1FDbWxPOEJQWkE/view?usp=sharing i umieścić na pulpicie będzie on służył do uruchamiania aplikacji. Jeżeli skrót ten nie działa należy skopiować plik „miniBloq.exe” znajdujący się w lokalizacji np. „C:\miniBloq.v0.83\mbq\v0.83” i wkleić na pulpicie za pomocą opcji „Wklej skrót”.

W przypadku instalacji programu w innej lokalizacji, należy zwrócić uwagę aby żaden z folderów nie miał polskich znaków w nazwie, ponieważ może to powodować problemy z działaniem programu.