Instrukcja budowy robota w wersji rozszerzonej

Instrukcja budowy robota Teenbot w wersji podstawowej

 

 1. Zawartość zestawu
 • płytka bazowa
 • płytka górna
 • czujniki odbiciowe
 • czujnik odległości
 • moduł płytki stykowej
 • akumulator
 • koszyczek na akumulator
 • silniki
 • przewód 12-żyłowy
 • przewód 4-żyłowy
 • śruby 2,5×8 mm
 • śruby 3×8 mm
 • śruby 3×25 mm
 • przełącznik
 • obudowa
 • uchwyty
 • koła
 • opony
 • podpórka
 • spychacz
 • pilot

2. Elementy wykonane w technologi druku 3d, mają taką właściwość, że z jednej strony są gładkie i matowe, a z drugiej błyszczące z fakturą. Ten szczegół ułatwi montaż robota. Natomiast w przypadku robota wykonanego z drewna należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie otworów.

Z lewej błyszcząca z fakturą strona elementu, a po prawej gładka i matowa

3. Na początku będziemy potrzebować dwóch boków, dwóch silników i dwóch śrub 3×25 mm z nakrętkami.

a) Należy przykręcić śrubę do połowy tak jak na zdjęciu. Należy zwrócić uwagę aby główka śruby była po stronie błyszczącej.

b) Następnie należy założyć na wystającą śrubę silnik, tak aby dotykał matowej strony boku i przewód był po przeciwnej stronie silnika. Kolejnym krokiem będzie dokręcenie śruby, gdy śruba zacznie wystawać z silnika należy założyć na nią nakrętkę i dokręcić do końca.

c) Drugi silnik przykręcamy w taki sam sposób.

4. Teraz będziemy potrzebować zmontowanych przed chwilą elementów, uchwytu przedniego i czterech śrub 3×8 mm z nakrętkami.

a) Kolejnym krokiem będzie przełożenie śruby przez otwór znajdujący się w górnej części boku robota.

b) Następnie zakładamy na śrubę uchwyt tak aby wystający z górnej części uchwytu element był skierowany w stronę silnika. Na wystającą śrubę należy nakręcić nakrętkę. Później należy przełożyć śrubę przez drugi otwór i nakręcić na niego nakrętkę.

c) Drugi bok montujemy w ten sam sposób.

5. W tym kroku będziemy potrzebować zmontowaną dotychczas część robota i element środkowy 1.

a) Teraz należy włożyć element środkowy 1 między boki robota. Aby to zrobić najpierw należy zaczepić element o jeden bok robota, zwracając uwagę aby wystające elementy były skierowane w stronę silników i wcięcie było skierowane przeciwnie do przedniego uchwytu tak jak na zdjęciu poniżej. Następnie należy delikatnie podnieść palcami bok i wsunąć pod niego element środkowy 1.

6. W tym kroku będziemy potrzebować zmontowaną do tej pory część robota, uchwyt tylny i dwie śruby 3×25 mm.

a) Teraz należy przykręcić śrubę tak aby minimalnie wystawała. Potem należy przykręcić w ten sam sposób śrubę do drugiego boku. Uchwyt należy założyć tak, aby matowa strona była skierowana na zewnątrz. Kolejnym krokiem będzie dokręcanie śrub raz z jednej strony raz z drugiej, sprawdzając przy okazji czy się nie przekrzywiły.

7. Do tego kroku potrzebować będziemy głównej płytki, elementu środkowego 2, uchwytu akumulatora i dwóch śrub 2,5×8 mm z nakrętkami.

 

a) Najpierw zakładamy na elektronikę element środkowy, następnie umieszczamy nakrętki w uchwycie akumulatora i dociskamy je śrubokrętem. Przekładamy śrubę przez otwór w elektronice i przykręcamy do niej uchwyt akumulatora. Następnie przykręcamy drugą śrubę.

 

8. Teraz będziemy potrzebować akumulatora i koszyczka.

a) Baterię wkładamy do koszyczka plusem skierowanym w stronę czerwonego przewodu tak jak na rysunku. Należy upewnić się czy akumulator dotyka ścianki koszyczka. Na drugim zdjęciu pokazany jest źle zamocowany akumulator.

9. Teraz będziemy potrzebować elementów zmontowanych w krokach 14, 16 i 18. Baterię umieszczamy w taki sposób aby jej przewód był po tej samej stronie co przewody silników. Następnie moduł z elektroniką zaczepiamy delikatnie z jednej strony, odchylamy przeciwny bok robota i dociskamy elektronikę.

10. W tym kroku będziemy potrzebować przedni element obudowy robota i czujnik odległości.

a) Czujnik należy umieścić w przedniej części obudowy tak aby przewody były u góry.

11. Teraz będziemy potrzebować spód obudowy robota, moduł czujników, podpórkę i dwie śruby 2,5×8 mm z nakrętkami.


a) Śruby należy wkręcić do połowy w podpórkę i założyć na płytkę z czujnikami.

b) Teraz należy umieścić czujniki w fragmencie obudowy, dokręcić śruby z użyciem nakrętek.

12. Potrzebny będzie teraz element zmontowany w poprzednik punkcie i czterożyłowy przewód.

a) Przewód należy podłączyć do czujników.

13. Następnie potrzebny będzie zmontowany wcześniej przód wraz z czujnikiem odległości, spód z czujnikami i dwa elementy boczne ukośne.

a) Spód robota należy umieścić w przodzie robota tak aby płytka z czujnikami była z przodu robota. Następnie należy zamontować w przedniej części obudowy robota elementy ukośne.

b) Teraz należy połączyć przód robota z zmontowanym wcześniej środkiem. Należy zwrócić uwagę aby przewody znajdowały się z przodu robota.

14. Potrzebny będzie teraz tył robota, przełącznik i dwie śruby 2,5×8 mm. Od strony matowej znajduje się specjalne wcięcie na przełącznik który należy tam umieścić i przykręcić go od drugiej strony.

15. Tył robota z zamontowanym przełącznikiem należy połączyć z resztą robota.

16. Następnie potrzebować będziemy potrzebować zmontowaną do tej pory część robota i 12-żyłowy przewód.

a) Najpierw podłączamy przewody. Krótki przewód od czujnika odległości należy podłączyć do załącza opisanego Rangefinder, dwużyłowe przewody od silników do złącz Motor_1 i Motor_2. Długi czterożyłowy przewód od czujników podłoża należy podłączyć do złącza Line_Sensor. Czarno-czerwony przewód od akumulatora należy podłączyć do złącza battery. Przewód od przełącznika należy podłączyć do złącza Switch.

b) Po przełączeniu przełącznika dioda na płytce bazowej powinna świecić na zielono. Jeżeli tak się nie dzieje należy sprawdzić czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Następnie należy wyłączyć robota za pomocą przełącznika.

c) Teraz należy podłączyć dwunastotonowy przewód do odpowiedniego złącza w płytce bazowej i przygotować górną płytkę i górną część robota. Górną płytkę należy umieścić w górnej części obudowy robota podłączyć do niej dwunastotonowy przewód. Kolejnym krokiem będzie połączenie górnej części robota z pozostałą obudową i przykręcenie jej śrubami.

17. Potrzebne będą teraz: moduł płytki stykowej, dwie śruby 3×8 mm z nakrętkami i zmontowana do tej pory część robota.

a) Przez moduł płytki stykowej należy przełożyć śruby i założyć na nie nakrętki tak aby nie wystawały z nich śruby.

b) Moduł należy podłączyć do złącza znajdującego się na górnej płytce i przykręcić śruby do obudowy. Otwory są specjalnie mniejsze aby moduł trzymał się solidnie, w przypadku trudności z przykręceniem śrub otwory można delikatnie rozwiercić śrubokrętem krzyżakowym.

18. Potrzebne będą dwa koła i dwie opony.

a) Oponę należy najpierw umieść z jednej strony w rowku koła, a następnie delikatnie rozciągając założyć na pozostała część koła. Po zmontowaniu drugiego koła można już założyć na białe wystające z robota ośki silników i przykręcić je wkrętami.

19. W zestawie znajduje się również spychacz i dwa wkręty służące do jego montażu. Aby zamontować spychacz należy postawić robota na równej powierzchni, przyłożyć spychacz do przedniej części robota zachowując odpowiednią odległość od podłoża i przykręcić dwoma wkrętami do robota. Dla ułatwienia można pod spychacz podłożyć kartkę papieru co ułatwi zachowanie odpowiedniej odległości od podłoża, tak aby robot nie tarł spychaczem o podłoże.

20. Robot jest już gotowy. Aby nauczyć się obsługi z robota można skorzystać z instrukcji obsługi i kursów e-lernigowych.