Instrukcja budowy robota Leguś w wersji gąsienicowej

Instrukcja budowy robota Leguś w wersji gąsienicowej

 1. Zawartość zestawu
 • płytka bazowa
 • płytka górna
 • czujniki odbiciowe
 • czujnik odległości
 • akumulator
 • koszyczek na akumulator
 • silniki wraz z uchwytami do gąsienic
 • przewód 12-żyłowy
 • przewód 4-żyłowy
 • śruby 2,5×8 mm
 • śruby 3×8 mm
 • śruby 3×25 mm
 • przełącznik
 • obudowa
 • uchwyty
 • gąsienice

2. Elementy wykonane w technologi druku 3d, mają taką właściwość, że z jednej strony są gładkie i matowe, a z drugiej błyszczące z fakturą. Ten szczegół ułatwi montaż robota. Natomiast w przypadku robota wykonanego z drewna należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie otworów.

Z lewej błyszcząca z fakturą strona elementu, a po prawej gładka i matowa

3. Na początku będziemy potrzebować dwóch boków i dwóch śrub 3×8 mm z nakrętkami.

a) Śruby należy wkręcić od strony błyszczącej tak aby minimalnie wystawały, jak na zdjęciu poniżej.

b) Następnie należy nałożyć na wystające śruby przedni uchwyt montażowy tak aby elementy wystające w górnej części były skierowane w wewnętrzną część robota.

c) Teraz należy dokręcić śruby i nakręcić na nie nakrętki. Z drugim bokiem należy postąpić analogicznie.

4. Teraz potrzebny będzie zmontowany element, tylny uchwyt montażowy, element środkowy 1 i dwie śruby 3×25 mm z nakrętkami.

a) śruby należy lekko wkręcić w obudowę i umieścić tylny elementy montażowy tak aby elementy wystające w górnej części były skierowane w wewnętrzną część robota.

b) Teraz należy umieścić element środkowy 1 w obudowie, dokręcić śruby i nakręcić na nie nakrętki.

5. Potrzebna będzie płytka bazowa, element montażowy 2, uchwyt baterii i dwie śruby 3×8 mm z nakrętkami.

a) Płytkę bazowa należy umieścić w elemencie montażowym 2 i wkręcić śruby tak aby minimalnie wystawały. Nakrętki należy umieścić w uchwycie akumulatora.

b) Teraz należy przykręcić uchwyt baterii do wkręconych przed chwilą śrub tak aby dłuższy bok uchwytu silnika był skierowany w stronę środka płytki.

6. Teraz będziemy potrzebować akumulatora i koszyczka.

a) Baterię wkładamy do koszyczka plusem skierowanym w stronę czerwonego przewodu tak jak na rysunku. Należy upewnić się czy akumulator dotyka ścianki koszyczka. Na drugim zdjęciu pokazany jest źle zamocowany akumulator.

7. Teraz potrzebny będzie zmontowany wcześniej korpus robota, akumulator w koszyczku i zmontowany element z elektroniką.

a) Akumulator należy umieścić tak aby przewody znajdowały się z przodu robota. Następnie delikatnie rozchylając boki robota należy umieścić zmontowany element  z elektroniką tak aby port USB znajdował się z tyłu robota.

8. Potrzebny będzie spód robota, czujniki odbiciowe i dwie śruby 2,5×8 mm z nakrętkami.

a) Płytkę z czujnikami należy umieścić we w cięciu w spodzie, przykręcić i nakręcić na śruby nakrętki.

b) Do złącza należy podłączyć 4-żyłowy przewód.

9. Teraz potrzebny będzie przód robota i czujnik odbiciowy.

a) Czujnik należy zamontować tak aby płytka znajdowała się po matowej stronie przedniej części obudowy, a przewód był skierowany w górę.

10. Potrzebny będzie tylna część obudowy, przełącznik, i dwie śruby 2,5×8 mm z nakrętkami.

a) Przełącznik należy umieścić w obudowie od strony matowej w odpowiednim wcięciu i przykręcić śrubami.

11. Potrzebny będzie zmontowany korpus robota, tył z przełącznikiem i dwie śruby 3×8 mm z nakrętkami.

a) nakrętki należy umieścić w tylnym elemencie montażowym w znajdującym się w nim uchwycie. Tył robota należy założyć na korpus i dokręcić śrubami.

12. Potrzebne będzie zmontowany korpus robota, silniki z uchwytami i spodnia część z czujnikami.

a) Tak jak na zdjęciach należy włożyć poszczególne elementy w uchwyty znajdujące się w tylnej części robota. Należy zwrócić uwagę, aby wystające z elementów silniki znajdowały się z tyłu robota.

b) Przewody należy przełożyć przez uchwyt znajdujący się w elemencie z elektroniką co ułatwi dalszy montaż.

13. Potrzebny będzie zmontowany korpus robota, przednia część z czujnikiem i dwie śruby 3×8 mm.

a) Przód robota należy zmocować na korpusie tak aby przewód od czujnika znajdował się na górze. Przód należy przykręcić za pomocą śrub.

14. Teraz należy podłączyć odpowiednio przewody. Do złącza Line_Sensor należy podłączyć 4-żyłowy przewód od czujników odbiciowych, do złącz Motor_1 i Motor_2 przewody od silników, do złącza Battery czerwono-czarny przewód od akumulatora i do złącza Switch przewód od przełącznika. Po przełączeniu przełącznika powinna zapalić się zielona dioda, koła mogą się również zacząć obracać.

15. W znajdujące się na końcach uchwytów montażowych otwory należy umieścić nakrętki.

16. Potrzebna będzie górna część robota, górna płytka, przewód 12-żyłowy i dwie śruby 3×8 mm.

a) Płytkę należy umieścić w odpowiednim wcięciu w obudowie i przykręcić śrubami tak aby minimalnie wystawały. Do złącza w płytce należy podłączyć 12-żyłowy przewód.

17. Przewód należy podłączyć do płytki bazowej, zamocować górną część obudowy w korpusie robota i dokręcić śrubami 3×8 mm.

18. Na koła należy założyć gąsienice.

18. Robot jest już gotowy. Aby nauczyć się obsługi z robota można skorzystać z instrukcji obsługi i kursów e-lernigowych.