03 – sterownie kolorowymi diodami, narzędzie color picker